Tarieven en regels

In onderstaande tabel staan de tarieven en regels voor dansante fysiotherapie en psychosomatische fysiotherapie. Heb je vragen? WhatsApp of bel naar 0630060428 of klik hier.

Tarieven

Regels voor de strippenkaart

Bij Dans Beweeg Groei is er onder andere de mogelijkheid om gebruik te maken van een strippenkaart.

 • De strippenkaart is verkrijgbaar bij Renée. Zij is via telefoon, WhatsApp of mail bereikbaar. Bekijk de contactgegevens op de website www.dansbeweeggroei.nl.
 • De strippenkaart is persoonsgebonden.
 • De strippenkaart is te gebruiken voor 10 sessies.
 • Het is mogelijk om de strippenkaart te gebruiken voor een groepssessie dansante fysiotherapie en mindfulness.
 • Het is belangrijk dat je je vóór elke sessie aanmeld bij Renée via de mail of mondeling. Er is per groep beperkt ruimte. Bekijk de maximale hoeveelheid deelnemers in de tarieventabel. Renée houdt bij in welke groep en wanneer er nog plek is.
 • De strippenkaart is 4 maanden geldig. Er wordt tijdens het kopen van de kaart een ingangsdatum en einddatum afgesproken. Deze data worden op de strippenkaart genoteerd en op de computer bijgehouden.
 • De strippenkaart kost 160 euro (0% BTW). Het is niet mogelijk om jouw geld terug te krijgen als de einddatum verstreken is en nog niet alle sessies van de kaart voldaan zijn. Let dus goed op dat je op tijd alle sessies inplant en volgt.
 • De betaling kan worden voldaan via een factuur of betaalverzoek. De betalingstermijn is 14 dagen.
 • Er wordt vooraf aan iedere sessie een sticker op de strippenkaart geplakt en de datum wordt op de strippenkaart gezet. De keren wanneer je aanwezig was, worden bijgehouden.

Regels voor individuele behandeling

 • Afspraken kun je maken via telefoon, WhatsApp, mail of contactformulier op deze website.
 • De tarieven van de individuele behandelingen staan in bovenstaande tabel. Deze tarieven zijn vrij van BTW. De betaling kan worden voldaan via een factuur of betaalverzoek. De betalingstermijn is 14 dagen. De kosten kun je eventueel declareren bij jouw zorgverzekeraar (zie de tekst bij ‘regels vergoeding’).
 • Op de computer wordt bijgehouden wanneer je aanwezig was.
 • Afzeggen van jouw (eerste) afspraak dient 24 uur van te voren te gebeuren. Dit kan telefonisch of per mail. Wanneer je jouw afspraak binnen 24 uur annuleert, wordt er een verzuimtarief gehanteerd (zie tabel).
 • De regels zijn van toepassing op het moment dat je een afspraak hebt gemaakt en deze ingepland staat. De regels blijven van toepassing gedurende de gehele behandeling.

Regels vergoeding

Het aanbod bij Dans Beweeg Groei bestaat uit dansante fysiotherapie, wandeltechniek en psychosomatische fysiotherapie. Dit aanbod valt bij zorgverzekeraars onder fysiotherapie. Dans Beweeg Groei werkt contractvrij. Dit betekent dat er vanuit Dans Beweeg Groei niet rechtstreeks gedeclareerd wordt bij jouw zorgverzekering. Betalingen gaan via een factuur, deze betaal je zelf. Achteraf kun je deze rekening zelf bij je zorgverzekeraar indienen. Hoeveel er vergoed wordt, is afhankelijk van jouw pakket bij de zorgverzekeraar. Ik heb er bewust voor gekozen om geen contracten aan te gaan met zorgverzekeraars. Hierdoor heb ik meer tijd, ruimte en aandacht voor JOU en voor de kwaliteit van de behandeling.

Een contractvrije therapeut is net zo betrouwbaar als een gecontracteerde therapeut, omdat iedere therapeut ingeschreven moet staan in het Register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG register). Als een therapeut in het BIG register staat, dan is hij bevoegd om te werken als therapeut en heeft hij voldaan aan de opleidings- en gedragseisen. Niet-gecontracteerde zorgaanbieders moeten ook voldoen aan de wet, NZa-regelgeving en aan de richtlijnen van de beroepsvereniging. Iedere fysiotherapeut is verplicht om zich te blijven scholen en een aantal uur per week als therapeut te werken. Het Centraal Kwaliteit Register (CKR) controleert of fysiotherapeuten zich aan de scholingseis houden. Ik sta ingeschreven in het BIG register en bij het CKR.   

Zorgverzekeraars gebruiken verschillende polissen (natura-, restitutie, budget of combinatiepolis) voor de vergoeding van zorg. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van je zorgpolis. Psychosomatische fysiotherapie en dansante fysiotherapie vallen altijd onder de aanvullende verzekering. Stel je vragen over de vergoeding aan Renée of neem contact op met jouw zorgverzekeraar.

Klachtenprocedure

Ben je niet tevreden of loop je ergens tegenaan? Bespreek dit met Renée.

Dans Beweeg Groei is aangesloten bij KNGF klachtenregeling. Als het niet lukt om jouw klacht naar tevredenheid af te handelen, of als bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet wenselijk is, dan kun je een officiële klacht bij de onafhankelijke en onpartijdige geschillencommissie fysiotherapie indienen. Dit moet schriftelijk. De geschillencommissie fysiotherapie verzamelt gegevens en doet een bindende uitspraak. Dit betekent dat de fysiotherapeut zich aan de uitspraak moet houden.

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring